st7.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Zvládneme to!

Vážení rodiče, milí žáci,
současná situace nás velice mrzí, ale zdraví je pro všechny to nejdůležitější. Chápeme, jak je distanční výuka náročná, pociťujeme, jak obtížné je motivovat děti ke školní práci, jak všem chybí osobní kontakty a společná setkávání.
Najděme ještě sílu pro školní práci z domovů, věřme, že se vše v dobré obrátí.  
Všem Vám děkujeme za spolupráci, za podporu a vlídná slova.
Společně to zvládneme!
sobota 27. 2. 2021

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Vláda omezuje s účinností od 27. února do 21. března 2021 provoz základních škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
Od 1. března 2021 bude probíhat distanční výuka ve všech (běžných i speciálních) třídách naší školy.
Stravování od tohoto dne nebude žákům poskytováno, obědy budou mít automaticky odhlášeny.
sobota 27. 2. 2021

Školní jídelna

Nové telefonní číslo do školní jídelny je 732 254 394. 
Původní telefonní číslo bude funkční do 31. 3. 2021 souběžně s novým.
čtvrtek 25. 2. 2021

Informace k provozu škol od 15. do 28. února 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.
pondělí 15. 2. 2021

Režim ve školách od 15. 2. 2021

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.
pátek 12. 2. 2021

Provoz škol do 14. února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
čtvrtek 28. 1. 2021

Provoz školy od 25. 1. 2021

od 25. do 28. 1. - provoz školy dle současných pravidel (viz ,,Výuka od 4. ledna 2021")
čtvrtek 28. 1. - předání výpisu vysvědčení žákům, kteří se účastní prezenční výuky (1. a 2. ročník, speciální třídy); sdělení pololetního hodnocení prostřednictvím IS Bakaláři (elektronická ŽK)
pátek 29. 1. - pololetní prázdniny
od 1. do 5. 2. - jarní prázdniny
od 8. 2. - provoz školy dle aktuální epidemiologické situace

čtvrtek 21. 1. 2021

Schůzky rodičů a pedagogická rada

Rodičovské schůzky proběhnou on-line 19. ledna 2021 od 16 hodin, a to v aplikaci MS Teams prostřednictvím účtů žáků.
Pedagogická rada (uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí) se bude konat on-line formou v pátek 22. ledna 2021.
čtvrtek 14. 1. 2021

Hodnocení 1. pololetí 2020/2021

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni jako v předešlém školním roce, a to klasifikací (známkami). Výjimkou jsou žáci, kteří jsou na základě podpůrných opatření hodnoceni slovně.
Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude vycházet ze zjištění školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání (účast a aktivní zapojení se na distanční výuce, osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí MS Teams, řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, včasné odevzdávání zadaných úkolů atd.).
Výpis z vysvědčení bude předán žákům, kteří se účastní prezenční výuky, ve čtvrtek 28. ledna 2021. Žáci na distanční výuce převezmou výpis nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. Obsah výpisu z vysvědčení bude žákovi i zákonným zástupcům sdělen 28. ledna 2021 prostřednictvím IS Bakaláři.
čtvrtek 14. 1. 2021

Provoz školy do 22. ledna 2021

Vláda na jednání dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.
Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly (viz ,,Výuka od 4. ledna 2021").
pátek 8. 1. 2021

Informace ke stravování

Od 6. 1. 2021 jsou pro přihlášené žáky zajištěny obědy. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou pro oběd do jídelny dojít v době od 13 – 14 hodin. Jídlo jim bude dáno do vlastních přinesených nádob. Konzumace oběda jim v jídelně povolena není.
středa 6. 1. 2021

Přihlašování obědů

Vážení rodiče,
velice se omlouváme za komplikace, které nastaly při nahlašování zájemců o obědy. Z provozních důvodů SOŠ sociální je možné v pondělí 4. ledna a úterý 5. ledna hlásit zájemce pouze na mobilní telefon 736 238 508 (pí. Milfaitová). Od středy již lze volat přímo do školní jídelny na telefon 567 302 045.
Dle sdělení vedoucí školní jídelny je pro všechny zájemce ve středu 6. ledna oběd zajištěn.
Děkujeme za pochopení.
pondělí 4. 1. 2021

Výuka od 4. ledna 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).
Je nutné dodržet homogenitu skupiny žáků, a to i ve školní družině.
Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (roušky nemusí mít žáci a vyučující speciálních tříd).
Je zakázán zpěv a tělesná výchova, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 
Všichni žáci (1., 2. ročník, speciální třídy) budou mít 4 vyučovací hodiny, tj. do 11.40 hodin. Školní družina bude pro zájemce od 7.00 hodin do 15.00 hodin.

Ve dnech 4. a 5. 2021 se zájemci o obědy musí přihlásit ve školní jídelně. Stravování bude zajištěno pravděpodobně od 6. 1. 2021 pro žáky prezenční i distanční výuky.

pondělí 28. 12. 2020 

Přijímací řízení na SŠ

pondělí 16. 11. 2020

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému (z důvodu uzavření základních škol) - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
pátek 23. 10. 2020

Dopis pana ministra Plagy

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 22. 10. 2020

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,
je mi to líto, ale minulý týden se COVID-19 začal šířit mezi vyučujícími, asistentkami pedagoga, jejich rodinnými příslušníky, ale i mezi žáky. Na doporučení KHS Jihlava jsem prostřednictvím třídních učitelů požádala rodiče, aby zvážili docházku žáků speciálních tříd, které MŠMT ponechalo, na rozdíl od běžných tříd, ve škole. V nadcházejícím týdnu (19. 10. -  23. 10. 2020) již nemůže probíhat běžná výuka, protože většina pedagogů byla v kontaktu s nemocnými vyučujícími. Děkuji všem za pochopení, mrzí nás, že jsme vám ztížili situaci, ale situace je vážná a nesmíme ji podcenit. Překonejme tuto těžkou dobu společně, ať se zase můžeme těšit na školu. Jsem moc ráda, že žáci spolupracují v rámci distanční výuky, patří jim pochvala. Děkuji těm rodičům, kteří nám volají, píší na sociální sítě a chválí, jak škola s dětmi zvládá výuku na dálku. Dává nám to sílu vydržet, protože pro učitele je velmi těžké učit, ale nebýt obklopen svými žáky! Máme své žáky rádi, chybí nám!
Hodně zdraví přeje všem Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
neděle 18. 10. 2020

První měsíc ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
jsme první měsíc ve škole a podmínky pro výuku s COVID-19 řešíme a měníme každý týden. Neustálé umývání rukou, následná dezinfekce, nošení roušky, umývání lavic, počítačů atd. se staly součástí výuky. Po celou dobu jsou žáci velmi disciplinovaní a tolerantní. Velmi je chválím, jak se k sobě navzájem a k pedagogům chovají. Děkuji všem žákům a rodičům za veškerou pomoc a podporu, kterou pedagogům vyjadřujete.
Připravujeme pro všechny žáky společný způsob distanční výuky, který bychom využívali, pokud by znovu taková situace nastala. Každému žákovi bude v nejbližší době vytvořena školní e-mailová adresa, kterou bude používat pro komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Microsoft Teams. Máme nadstandardní technické vybavení, přestože jsme žádnou finanční pomoc od MŠMT, na rozdíl od státních škol, nedostali.
Příspěvek škole od rodičů, který právě žáci nosí třídním učitelům, bude zcela využitý na dezinfekční prostředky, ale zdaleka to nebude stačit. Situace se nevyvíjí příznivě, ale jsme s vámi a společně to zvládneme.
Hodně zdraví a optimismu přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.   
neděle 20. 9. 2020

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2021 st7.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.