st7.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Nejhezčí vánoční stromeček

Naše škola se tradičně zúčastnila již 18. ročníku soutěže O nejhezčí vánoční stromeček, kterou pořádají Jihlavské listy. Vzhledem k distanční výuce děti vyráběly ozdoby doma i ve škole. Všem děkujeme za účast!
 
Jak hlasovat? 
Hlasování pomocí kuponu v JL 
První hlasovací kupon se v Jihlavských listech objeví 1. 12, další kupony pak budou také ve vydání 4. 12., 8. 12. a 11. 12. Kupon z novin má dvojnásobnou hodnotu a můžete díky němu hlasovat v obou kategoriích, tedy Mateřské školy a Základní školy. 
Hlasování na internetu
Hlasovat pro stromeček bude možné také na internetových stránkách www.jihlavske-listy.cz/stromecky, kde bude hlasování spuštěno o den později než v novinách, tedy 2. prosince. Hlas na internetu má hodnotu jednoho bodu.
 
Číslo našeho stromečku je 29.
pondělí 30. 11. 2020

Informace k prezenční výuce od 30. 11. 2020

Z důvodu přesně vymezeného času výdeje obědů ve školní jídelně bude od 30. 11. upravený rozvrh (zkrácené vyučování), a to 1. stupeň + ST I, II, III a X do 11.40 hod, 2. stupeň + ST VI, VII, VIII a IX do 12.35 hod (každý den).
Změna v rozvrhu 7. A
V úterý 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Tv, ve čtvrtek 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Děj.
Změna v rozvrhu 7. B
V úterý 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Vdo, ve čtvrtek 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Tv.
Změna v rozvrhu 6. A (v týdnu od 7. 12.)
V úterý 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Tv, ve čtvrtek 5. hod bude mít celá třída (chlapci i dívky) Inf.
středa 25. 11. 2020

Informace ke stravování od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 mají žáci naší školy automaticky přihlášen oběd!!!
Kdo nebude mít o obědy zájem, musí si je odhlásit!!! Telefonní číslo do školní jídelny - 567 302 045
Žáci, kteří se budou vzdělávat ve škole, odcházejí na oběd po skončení vyučování (I. stupeň + ST I, II, III a X po 11.40 hod, II. stupeň + ST VI, VII, VIII a IX po 12.35 hod).
Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně (nebudou chodit do školy) mají také automaticky přihlášen oběd. Pro oběd do školní jídelny si musí dojít v době od 13 do 14 hodin. Jídlo jim bude dáno do vlastních přinesených jídlonosičů. Konzumace oběda v jídelně jim prozatím umožněna nebude. Pokud nebudou mít zájem o oběd, musí si ho také odhlásit!

Důležité upozornění!!!
Tyto informace platí pro žáky, kteří byli ke stravování ve školním roce 2020/2021 řádně přihlášeni (odevzdali přihlášku) a mají zaplaceno stravné na prosinec.

středa 25. 11. 2020

Výuka od 30. listopadu 2020

Prezenční výuka (výuka ve škole) – celý 1. stupeň (1. – 5. ročník), žáci 9. ročníku a všech speciálních tříd.

Rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech):
Od 30. 11. do 4. 12. se žáci 7. A a 7. B budou účastnit prezenční výuky (ve škole), žáci 6. A a 8. A budou vzděláváni distančně (on-line výuka v nastaveném režimu školy). V následujících týdnech se u uvedených tříd bude způsob výuky střídat.

Další informace k zajištění stravování, výdeji obědů a s tím související možné úpravě rozvrhu při prezenční výuce budou zveřejněny v nejbližším možném termínu.
úterý 24. 11. 2020

Přijímací řízení na SŠ

pondělí 16. 11. 2020

Stravování od 23. 11. 2020

Ředitelství SOŠ sociální MB Jihlava sděluje, že od 23. 11. 2020 je pro žáky naší školy zajištěno stravování tímto způsobem. Žáci 1. a 2. roč. a speciálních tříd, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem (ve škole), mají zajištěn oběd v jídelně od 12 do 13 hodin. Ostatní žáci, kterým prozatím není umožněna přítomnost ve škole (vzdělávají se i nadále distančním způsobem), si mohou pro oběd do školní jídelny dojít od 13 do 14 hodin. Jídlo jim bude dáno do vlastních přinesených jídlonosičů. Konzumace oběda v jídelně jim prozatím umožněna nebude.

Zájemci o stravování se nahlásí telefonicky nebo mailem nejpozději do středy 18. 11. 2020 třídním učitelům. O případných změnách budete včas informováni.

pátek 13. 11. 2020

Provoz školy od 18. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).
Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, je nutné dodržet homogenitu skupiny žáků, a to i ve školní družině.
Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (roušky nemusí mít žáci a vyučující speciálních tříd).
Je zakázán zpěv a tělesná výchova, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje KHS.

čtvrtek 12. 11. 2020

Prodloužení nouzového stavu

Vážení rodiče, milí žáci,
za celý pedagogický sbor Vás všechny v této nelehké době zdravím.
Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda včera rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020. Od 2. listopadu se tedy školy neotevřou, nově ani naše speciální třídy (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona), neboť se zakazuje osobní přítomnost i těchto žáků na vzdělávání. Je nám líto, že se s našimi žáky nemůžeme osobně setkávat, ale věříme, že tato opatření povedou ke zlepšení situace v ČR.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci při distanční výuce, za aktivitu žáků při on-line vyučování. Dělají nám velkou radost pochvalné a děkovné zprávy, které nám posíláte. Velice si toho vážíme, je to pro nás impulz do další pedagogické práce, která nás velmi těší.
Přeji Vám všem hodně zdraví, spoustu energie a úsměvů. Společně to zvládneme!
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
sobota 31. 10. 2020
 

Letáky MZdr a SZÚ

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 29. 10. 2020

Výklad k ošetřovnému

Odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému (z důvodu uzavření základních škol) - https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Upozorňujeme zejména na bod 10., ve kterém je uvedeno, kdy ošetřovné náleží a nenáleží v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020.
pátek 23. 10. 2020

Dopis pana ministra Plagy

... po rozkliknutí nadpisu
čtvrtek 22. 10. 2020

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,
je mi to líto, ale minulý týden se COVID-19 začal šířit mezi vyučujícími, asistentkami pedagoga, jejich rodinnými příslušníky, ale i mezi žáky. Na doporučení KHS Jihlava jsem prostřednictvím třídních učitelů požádala rodiče, aby zvážili docházku žáků speciálních tříd, které MŠMT ponechalo, na rozdíl od běžných tříd, ve škole. V nadcházejícím týdnu (19. 10. -  23. 10. 2020) již nemůže probíhat běžná výuka, protože většina pedagogů byla v kontaktu s nemocnými vyučujícími. Děkuji všem za pochopení, mrzí nás, že jsme vám ztížili situaci, ale situace je vážná a nesmíme ji podcenit. Překonejme tuto těžkou dobu společně, ať se zase můžeme těšit na školu. Jsem moc ráda, že žáci spolupracují v rámci distanční výuky, patří jim pochvala. Děkuji těm rodičům, kteří nám volají, píší na sociální sítě a chválí, jak škola s dětmi zvládá výuku na dálku. Dává nám to sílu vydržet, protože pro učitele je velmi těžké učit, ale nebýt obklopen svými žáky! Máme své žáky rádi, chybí nám!
Hodně zdraví přeje všem Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
neděle 18. 10. 2020

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky nebudou po dobu nouzového stavu realizovány. Přepokládaný termín zahájení jejich činnosti je v pondělí 9. listopadu 2020.
čtvrtek 1. 10. 2020

Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Martinu Palánovi (Služby v lesnictví, Vyskytná nad Jihlavou), který opět věnoval sponzorský dar naší škole. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s potřebami školy. 
čtvrtek 24. 9. 2020

První měsíc ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
jsme první měsíc ve škole a podmínky pro výuku s COVID-19 řešíme a měníme každý týden. Neustálé umývání rukou, následná dezinfekce, nošení roušky, umývání lavic, počítačů atd. se staly součástí výuky. Po celou dobu jsou žáci velmi disciplinovaní a tolerantní. Velmi je chválím, jak se k sobě navzájem a k pedagogům chovají. Děkuji všem žákům a rodičům za veškerou pomoc a podporu, kterou pedagogům vyjadřujete.
Připravujeme pro všechny žáky společný způsob distanční výuky, který bychom využívali, pokud by znovu taková situace nastala. Každému žákovi bude v nejbližší době vytvořena školní e-mailová adresa, kterou bude používat pro komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Microsoft Teams. Máme nadstandardní technické vybavení, přestože jsme žádnou finanční pomoc od MŠMT, na rozdíl od státních škol, nedostali.
Příspěvek škole od rodičů, který právě žáci nosí třídním učitelům, bude zcela využitý na dezinfekční prostředky, ale zdaleka to nebude stačit. Situace se nevyvíjí příznivě, ale jsme s vámi a společně to zvládneme.
Hodně zdraví a optimismu přeje Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.   
neděle 20. 9. 2020

Nošení roušek

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od pátku 18. září 2020 povinné nošení ochrany nosu a úst ve třídách 2. stupně.
Prosíme zákonné zástupce o zajištění dostatečného počtu roušek na každý školní den.
Děkujeme.
čtvrtek 17. 9. 2020

Mimořádné opatření

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, v případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b) v prostředcích veřejné dopravy.

středa 9. 9. 2020

Nová telefonní čísla

Sborovna 1. stupně - 704 616 051
Sborovna 2. stupně - 704 616 050

Poděkování - sponzorský dar

Děkujeme panu Karlu Kiesslingovi a firmě KIZASTAV za sponzorský dar škole. Velmi si vážíme ocenění naší práce a přátelské atmosféry školy.

Stravování ve školním roce 2020/21

Důležité informace pro zákonné zástupce:
  • stravování bude poskytováno v souladu s doporučeními MŠMT a MZd a za podmínek příslušných hygienických a protiepidemických opatření ke COVID – 19 – zajistí SOŠ sociální u MB Jihlava
  • stravování pro přihlášené žáky naší školy začíná 2. 9. 2020
  • připomínáme, že byla navýšena cena obědů z důvodu zdražení potravin (viz níže)
  • při úhradě plaťte přesnou částku, nezaokrouhlujte
 
Informace pro zákonné zástupce:
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let    26,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let   28,- Kč                         Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let           30,- Kč                         Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka

čtvrtek 20. 8. 2020

Dar Biskupství brněnského na rekonstrukci třídy

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci,
v minulém dopise jste si na stránkách školy mohli přečíst, že začíná rekonstrukce jedné ze tříd. Usilujeme o prohloubení výuky pomocí digitální technologie. Na tuto třídu byl škole poskytnutý dar ve výši 100 000 Kč od našeho zřizovatele Biskupství brněnského.
Rekonstrukce již začala a těšíme se na výsledek, který zřizovateli pošleme na fotografiích. Jménem všech žáků a pedagogů KZŠ Jihlava děkujeme, vážíme si finančního daru, který přispěje na rozvoj našich schopností.
S úctou přijímá Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
čtvrtek 28. 5. 2020

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 st7.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.